Information

Mattias Särnbäck

Mattias Särnbäck

Jag heter Mattias Särnbäck och har en mottagning i Kinna och en i Borås. Min karriär inom detta yrke började med att jag studerade till diplomerad massageterapeut (samt certifierad massör) på Axelsons Gymnastiska Institut. Efter ett intensivt halvårs studerande öppnade jag min egen mottagning i Kinna och började arbeta med massageterapeutiska behandlingar. Ett halvår senare, på hösten 2004, började jag studera på Skandinaviska Osteopathögskolan och efter fyra års heltidsstudier blev jag färdigutbildad och fick titeln Osteopat D.O.
Under flera års tid har jag anlitats som föreläsare samt klinikhandledare på Ostepathögskolan i Göteborg. Jag har under 2,5 års tid 2013-2015 även studerat på Dresdens tekniska universitet via Osteopathie Schule Deutschland och erhållit en akademisk examen av graden MSc (Master Of science) i osteopati. För att få denna titel har jag bl.a. skrivit en BSc-uppsats om IBS (Irritable Bowel Syndrome) samt gjort en forskningsstudie på Master-nivå om hur en viss typ av osteopatisk behandling påverkar symptomen vid IBS. Båda avhandlingarna finns att läsa i pdf-format på hemsidan.

 

Nedan följer en liten presentation av Osteopati och vad en Osteopat kan tänkas behandla, vill du läsa mer kan du besöka: Osteopatskolan eller Osteopatforbundet

Exempel på besvär en Osteopat behandlar:

  • Belastnings- och idrottsskador
  • Magbesvär (t.ex. IBS ≈ stressmage)
  • Rygg- axel- nackbesvär, akut eller kroniskt
  • Hälsporre
Osteopati vilar på fyra grundprinciper:

  • Kroppen är en enhet.
  • Den har en självläkande och självreglerande förmåga.
  • Struktur och funktion är beroende av varandra.
  • Rationell behandling baseras på dessa principer.
Osteopater behandlar framförallt via det s.k. neuro-muskulo-skeletala systemet (rörelseapparaten) och intresserar sig för hur detta system påverkar hälsan samt hur de inre organen påverkar och påverkas av detta system. Psykologiska och sociala faktorer är också en del i diagnosen. Viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symtomen. Man lägger stor vikt vid sambandet mellan kroppens struktur och hur den fungerar samt att kroppen har självläkande mekanismer vilket utnyttjas i behandlingen. Osteopatisk behandling passar de flesta (i Sverige får man inte behandla barn under 8 år) och kan bidra till att lindra besvär vid många olika åkommor. Osteopaters viktigaste redskap är händerna och de tränas att palpera (känna) kroppens ”levande anatomi”. De tränas också i att se hela personen från den första dagen i utbildningen vilket betyder att man utgår från att varje person är unik och att behandlingen är individbaserad.  Kroppen är en enhet!

Resultatet i denna studie visade en generell förbättring av IBS-symptomen i behandlingsgruppen med ca 43% vid jämförelse av mättillfället före första behandlingen och mättillfället en månad efter tredje behandlingen, i kontrollgruppen (ingen behandling) blev det en generell förbättring på 3%.

MsC studie | PDF BsC studie | PDF

Kontakt

För tidsbokning eller ytterligare frågor tveka inte att kontakta mig på telefon: 0703 – 38 39 33 eller maila mig på osteopat7h@gmail.com

Lokal i Kinna

Ingång i Kinna

Gå in via metalltrappan till höger om skylten. Lokal_kinna

Lokal i borås

Ingång i Borås

För att komma rätt, ta hiss till vänster. lokal_boras

Kinna


Lokalen i Kinna ligger på Verkstadsgatan 1, ta metalltrappan upp till höger om skylten. Ta sedan en smal spiraltrappa upp till 2:a våningen.

Borås


Lokalen i Borås ligger på Yxhammarsgatan 8, för att komma rätt ta hissen till vänster i entrén till plan 3. Ta ej de stora trapporna  i entrén då de inte leder till min våning.

Boka Tid

För tidsbokning eller ytterligare frågor tveka inte att kontakta mig

på telefon: 0703 – 38 39 33 eller maila mig på osteopat7h@gmail.com

Boka tid hos Mattias Särnbäck här

Boka extra tider hos min kollega här

OBS! Extra tider för osteopatbehandling:

Nu finns möjligheten att boka ytterligare behandlingstider hos min duktiga kollega som även han heter Mattias och är utbildad Osteopat. Vårt samarbete grundar sig i ett handledarskap där jag står bakom en behovsanalys som förmedlas till min kollega. Bokar du nybesök hos min kollega så samverkar vi om vad som blir bästa behandlingen för dig. Detta för att möjliggöra fler bokningsbara behandlingstider.